Pomiary jezior | Pomiary batymetryczne Piotr Szajt
Pomiary jezior, Pomiary batymetryczne Piotr Szajt

Czym są pomiary batymetryczne?

Pomiary batymetryczne to różnego typu pomiary odbywające się pod powierzchnią wody. Są one wykonywane w oparciu o innowacyjne technologie. Nie sprawdzają się tutaj standardowe techniki geodezyjne. Tego rodzaju pomiary są realizowane za pomocą wielu różnych metod np. specjalistyczną łodzią pomiarową.

Kiedy wykonuje się pomiary batymetryczne?Pomiary batymetryczne wykonuje się w różnych celach, najczęściej po to, aby poznać ukształtowanie dna jeziora, czy też innego zbiornika wodnego. Podczas badań niezbędny jest nie tylko profesjonalny sprzęt, ale również wysoka precyzja. Pomiary jezior są niezbędne np. podczas sporządzania map do celów żeglugi. Nierzadko wykonuje się je po to, aby zlokalizować obiekty zalegające na dnie. Ponadto mogą one być pomocne podczas wyznaczania poziomu załadownia zbiorników osadowych, czy też retencyjnych.

Pomiary batymetryczne są również wykonywane po to, aby w sposób fachowy określić głębokość danego zbiornika wodnego. Dzięki nim uzyskuje się trójwymiarowy model dna, który można przekształcić w mapy warstwicowe. Otrzymane dane mogą także posłużyć do wykonania modeli numerycznych, które będą bazą dalszych opracowań.

Jak wykonuje się pomiary batymetryczne?Pomiary dna jeziora nie są łatwym zadaniem. Takie zbiorniki są ciężko dostępne, co utrudnia realizację badania. Jednostki pływające wyposażone są echosondę, która rejestruje głębokość. Oprócz tego posiadają one nadajniki GPS, dzięki którym możliwa jest precyzyjna kontrola aktualnego położenia urządzenia pomiarowego. Sterowanie możliwe jest dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu. Głównym celem jest zebranie współrzędnych (XYZ), za pomocą których można oszacować ukształtowanie dna.

Coraz chętniej wykorzystywanym narzędziem pomiarowym są niewielkich rozmiarów łódki. Ich zaletą jest kompaktowy rozmiar, a także możliwość pełnej kontroli. Warto wiedzieć, że sterowanie odbywa się drogą radiową. Oczywiście to narzędzie również wyposażone jest w echosondę, a także nadajnik GPS. Istnieje możliwość zaprogramowania trasy. To właśnie dzięki temu łódka będzie poruszać się w sposób automatyczny, bez konieczności sterowania manualnego.

Pomiary jezior, Pomiary batymetryczne


Sporym atutem łódek pomiarowych jest ich wysoka zwrotność, która przekłada się na dokładniejszy pomiar. Dobrze jest wspomnieć, że zanurzają się one na niewielką głębokość. Sprawdzają się wszędzie tam, gdzie tradycyjne narzędzia o dużych wymiarach nie mogą być stosowane. Najważniejszą zaletą jest to, że łódki badawcze są bezzałogowe, a co za tym idzie bezpieczne i komfortowe w eksploatacji.